Auric Heart

Čeština English

Canisterapeutické zkoušky

31.8.2015 Hennie úspěšně složila zkoušky z canisterapie s výsledkem 100% + 2 body za vstřícnost. 

Co to je canisterapie? 

Canisterapie je jednou z mnoha forem zooterapie (aktivity a terapie za přítomnosti vhodných druhů zvířat). Využívá pozitivní interakce mezi člověkem a psem, jako podpůrná a aktivizační metoda ovlivňuje člověka v bio-psycho-sociální rovině.

Canisterapie klade důraz především na:
 
řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních
 
působení na fyzické zdraví zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci
 
povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky
 
uplatňuje se zejména jako pomocná (podpůrná) psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít.

 

 

Auric Heart